จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ

 ศศช.บ้านน้ำต้ม จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ กลุ่มสนใจ หลักสูตรการทำขนมเค้กนึ่ง (เค้กกล้วยหอม) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ประชาชนในพื้นที่สามารถทำได้โดยไม่ต้องใช้เตาอบ แต่ใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่ในครัวเรือนคือ หม้อนึ่ง (ซึ้ง) สำหรับนึ่งเค้ก ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 6 คน ขอขอบคุณวิทยากรและผู้เรียนทุกท่านที่ร่วมกันในการทำกิจกรรมสำเร็จลุล่วงด้วยดี และขอให้ผู้เรียนได้นำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาฝีมือทำรับประทานในครอบครัว หรืออาจทำเป็นอาชีพเสริมต่อไป


กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง มอบหมายให้ ครู ศศช.บ้านน้ำต้ม จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 และเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ศศช.บ้านน้ำต้มและป่าชุมชนบ้านน้ำต้ม หมู่ 5 ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 35 คนกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ศศช.บ้านน้ำต้มจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยระบายสีรูปภาพเนื่องในวันฉัตรมงคล และได้จัดมุมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ณ ศศช.บ้านน้ำต้ม 


กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย

 ศศช.บ้านน้ำต้มจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย ส่งเสริมการอ่านผ่านกระดานความรู้สู่ชุมชน เนื่องในวันสำคัญของไทย วันฉัตรมงคล และวันพืชมงคล กิจกรรมวาดรูประบายสี และจัดบอร์ดความรู้วันสำคัญ


กิจกรรมพัฒนาศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”บ้านน้ำต้มให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต

ศศช.บ้านน้ำต้ม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”บ้านน้ำต้มให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต มีการพัฒนา ปรับปรุง ภูมิทัศน์ ภายในและภายนอกให้สะอาด สวยงาม และปลอดภัย และพัฒนา ศศช.บ้านน้ำต้มให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต