กิจกรรมกลุ่มสนใจ การทำขนมไทย

 วันที่ 14 สิงหาคม 2564  นายรัฐวัฒ  นุธรรม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง มอบหมายให้ 

นางพัฒนา   สืบเครือ  ครู ศศช.บ้านน้ำต้ม จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง กลุ่มสนใจ 

หลักสูตรการทำขนมไทย ณ ศศช.บ้านน้ำต้ม  หมู่ 5 ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา  

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 10 คน
กิจกรรมกลุ่มสนใจ หลักสูตรการปักผ้าลายชาวเขา

 

วันที่ 30 มิถุนายน ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 นายรัฐวัฒ  นุธรรม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง มอบหมายให้ นางพัฒนา สืบเครือ ครู ศศช.บ้านน้ำต้ม จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง กลุ่มสนใจ หลักสูตรการปักผ้าลายชาวเขา ณ ศศช.บ้านน้ำต้ม หมู่ 5 ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 7 คน