กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง มอบหมายให้ ครู ศศช.บ้านน้ำต้ม จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 และเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ศศช.บ้านน้ำต้มและป่าชุมชนบ้านน้ำต้ม หมู่ 5 ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 35 คนไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น