กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ศศช.

 วันที่ 17 มกราคม 2565 ศศช.บ้านน้ำต้ม ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณภายนอกอาคารเรียนให้มีความสวยงาม น่ามอง โดยมีนักศึกษา กศน.และกรรมการ ร่วมแรงในการพัฒนา ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนงาน ศศช.บ้านน้ำต้ม

 

  
           

จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย

 วันที่ 19 มกราคม 2565 ศศช.บ้านน้ำต้ม ได้จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งประชาชนได้มีการจัดเตรียมกระดาษเพื่อใช้ในการทำกิจกรรมไหว้เจ้าและใช้ในการทำพิธีให้กับบรรพบุรุษเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่(ตรุษจีน) ซึ่งเป็นประเพณีที่ดีงามและได้ถือปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่องทุกปี


กิจกรรมกลุ่มสนใจ การทำน้ำยาปรับผ้านุ่ม

 วันที่ 18 มกราคม 2565 กศน.ตำบลผาช้างน้อย และศศช.บ้านน้ำต้ม จัดกิจกรรมกลุ่มสนใจ หลักสูตรการทำน้ำยาปรับผ้านุ่มให้กับประชาชนผู้สนใจ ณ ศศช.บ้านน้ำต้ม หมู่ที่ 5 ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา กิจกรรมกลุ่มสนใจ การทำขนมไทย

 วันที่ 14 สิงหาคม 2564  นายรัฐวัฒ  นุธรรม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง มอบหมายให้ 

นางพัฒนา   สืบเครือ  ครู ศศช.บ้านน้ำต้ม จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง กลุ่มสนใจ 

หลักสูตรการทำขนมไทย ณ ศศช.บ้านน้ำต้ม  หมู่ 5 ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา  

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 10 คน
กิจกรรมกลุ่มสนใจ หลักสูตรการปักผ้าลายชาวเขา

 

วันที่ 30 มิถุนายน ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 นายรัฐวัฒ  นุธรรม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง มอบหมายให้ นางพัฒนา สืบเครือ ครู ศศช.บ้านน้ำต้ม จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง กลุ่มสนใจ หลักสูตรการปักผ้าลายชาวเขา ณ ศศช.บ้านน้ำต้ม หมู่ 5 ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 7 คนโครงการอบรมให้ความรู้โรคติดต่อและการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นายรัฐวัฒ  นุธรรม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง ได้มอบหมายให้นางพัฒนา สืบเครือ ครู ศศช.บ้านน้ำต้ม จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการอบรมให้ความรู้โรคติดต่อและการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ให้กับประชาชนในพื้นที่ ณ ศศช.บ้านน้ำต้ม หมู่ที่ 5 ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา มีผู้เข้าร่วมจำนวน 20 คน

กิจกรรมกลุ่มสนใจ การทำไม้กวาดดอกหญ้า


วันที่ 19-21 มีนาคม 2564 นายรัฐวัฒ  นุธรรม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง มอบหมายให้นางพัฒนา  สืบเครือ ครู ศศช.บ้านน้ำต้ม จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรการทำไม้กวาดดอกหญ้า ณ ศศช.บ้านน้ำต้ม หมู่ที่ 5 ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา มีผู้เข้าร่วมจำนวน 15 คน