จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ

 ศศช.บ้านน้ำต้ม จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ กลุ่มสนใจ หลักสูตรการทำขนมเค้กนึ่ง (เค้กกล้วยหอม) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ประชาชนในพื้นที่สามารถทำได้โดยไม่ต้องใช้เตาอบ แต่ใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่ในครัวเรือนคือ หม้อนึ่ง (ซึ้ง) สำหรับนึ่งเค้ก ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 6 คน ขอขอบคุณวิทยากรและผู้เรียนทุกท่านที่ร่วมกันในการทำกิจกรรมสำเร็จลุล่วงด้วยดี และขอให้ผู้เรียนได้นำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาฝีมือทำรับประทานในครอบครัว หรืออาจทำเป็นอาชีพเสริมต่อไป


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น