นโยบายการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

นโยบายการจัดการศึกษา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทระทรวงศึกษาธิทาร


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2563

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
"ภาษีที่ดิน ช่วยพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาชาติ"