กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ศศช.

 วันที่ 17 มกราคม 2565 ศศช.บ้านน้ำต้ม ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณภายนอกอาคารเรียนให้มีความสวยงาม น่ามอง โดยมีนักศึกษา กศน.และกรรมการ ร่วมแรงในการพัฒนา ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนงาน ศศช.บ้านน้ำต้ม

 

  
           

จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย

 วันที่ 19 มกราคม 2565 ศศช.บ้านน้ำต้ม ได้จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งประชาชนได้มีการจัดเตรียมกระดาษเพื่อใช้ในการทำกิจกรรมไหว้เจ้าและใช้ในการทำพิธีให้กับบรรพบุรุษเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่(ตรุษจีน) ซึ่งเป็นประเพณีที่ดีงามและได้ถือปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่องทุกปี


กิจกรรมกลุ่มสนใจ การทำน้ำยาปรับผ้านุ่ม

 วันที่ 18 มกราคม 2565 กศน.ตำบลผาช้างน้อย และศศช.บ้านน้ำต้ม จัดกิจกรรมกลุ่มสนใจ หลักสูตรการทำน้ำยาปรับผ้านุ่มให้กับประชาชนผู้สนใจ ณ ศศช.บ้านน้ำต้ม หมู่ที่ 5 ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา