ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ตามแบบโครงการหลวงเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนปีงบประมาณ พ.ศ 2566

วันที่ 22 - 24 มกราคม 2566 นางพัฒนา สืบเครือ ตำแหน่ง ครู ศศช. บ้านน้ำต้ม ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ตามแบบโครงการหลวงเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนปีงบประมาณ พ.ศ 2566   โดยมี   นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพื้นที่สูง เป็นประธานในพิธีเปิดโตรงการฯในครั้งนี้ ณ ห้องสิริภูมิ โรงแรมเชียงใหม่ ฮอลิเดย์ การ์เด้น อ.เมือง จ.เชียงใหม่


กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

วันที่  18-20 มกราคม 2566 นางพัฒนา สืบเครือ ครู ศศช.บ้านน้ำต้ม เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามโครงการค่ายลูกเสือวิสามัญ กศน.อำเภอปง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมของลูกเสือวิสามัญ และมีทักษะชีวิตสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม ณ ศศช. บ้านสะนามใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยากิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่  14 มกราคม 2566 นางพัฒนา สืบเครือ ครู ศศช.บ้านน้ำต้ม ร่วมกับครู กศน.ตำบลผาช้างน้อยและครู ศศช.ในพื้นที่ตำบลผาช้างน้อย จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมีกิจกรรมระบายสี ระบายอารมณ์ ผสมจินตนาการ ให้กับเด็กๆในพื้นที่ตำบลผาช้างน้อยและเป็นการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายส่งเสริมให้เด็กได้มีจินตนาการตามความคิดของตนเอง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยากิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ กลุ่มสนใจ หลักสูตรการทำขนมไทย

 วันที่  13 มกราคม 2566 นางพัฒนา สืบเครือ ครู ศศช.บ้านน้ำต้ม ได้จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ กลุ่มสนใจ หลักสูตรการทำขนมไทย จำนวน 5 ชั่วโมง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการทำขนมไทย (ขนมสังขยาฟักทองและขนมเปียกปูนใบเตยกะทิสด    ณ ศศช.บ้านน้ำต้ม หมู่ 5 ตำบลผาช้างน้อย มีผู้เรียนจำนวน 6 คนมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ ให้แก่ นางคนึงนิตย์ วันนิตย์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา

วันที่  5 มกราคม 2566 นางพัฒนา สืบเครือ ครู ศศช.บ้านน้ำต้ม ร่วมกับผู้บริหารและคณะครูกศน.อำเภอปง เข้ามอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ ให้แก่ นางคนึงนิตย์ วันนิตย์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2566 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา นำโดย นายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพครู การใช้ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ สำนักงาน กศน. (DMIS)

วันที่ 4 - 5 มกราคม 2566 นางพัฒนา สืบเครือ ครู ศศช.บ้านน้ำต้ม เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพครู การใช้ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ สำนักงาน กศน. (DMIS) ณ อาคารเรียนรวม กศน.อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมี นางคนึงนิตย์ วันนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดการประชุม โดยได้รับเกียรติจาก นายอุดมศักดิ์ บุญต่อ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษและนางสาวศันสนีย์ ทารอน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ เป็นวิทยากร เพื่อทบทวนความรู้ ความเข้าใจและพัฒนาบุคลากรในการใช้งานระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ สำนักงาน กศน. (DMIS)...
ประชุมประจำเดือนมกราคม 2566 บุคลากร กศน.อำเภอปง

 วันที่ 3 มกราคม 2566 นางพัฒนา สืบเครือ ครู ศศช.บ้านน้ำต้ม พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร กศน.อำเภอปง เข้าร่วมประชุมประจำเดือนมกราคม ปี 2566 เพื่อชี้แจงการปฏิบัติงานห้วงเดือนที่ผ่านมา ติดตามผลการปฏิบัติงาน ร่วมกันวางแผนกิจกรรม/โครงการ แจ้งข้อราชการที่สำคัญเร่งด่วน เพื่อปฏิบัติตามคำสั่งต่อไป ณ หอประชุม กศน.อำเภอปง จังหวัดพะเยา โดยมีนายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง เป็นประธาน