กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 29 มีนาคม 2566 นางพัฒนา สืบเครือ ครู ศศช.บ้านน้ำต้ม จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย ตามความสนใจ ให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ ณ ศศช.บ้านน้าต้ม ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น