กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

วันที่ 28 มีนาคม 2566 นางพัฒนา สืบเครือ ครู ศศช.บ้านน้ำต้ม จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน ด้านการส่งเสริมการเรียนรู้การอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม ด้านการเลี้ยงผีชุมชนไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น