การจัดการศึกษาส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 วันที่ 23 มีนาคม 2566 นางพัฒนา สืบเครือ ครู ศศช.บ้านน้ำต้ม จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่องการทำปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกอง โดยใช้เศษวัชพืชที่มีอยู่ในท้องถิ่นเพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น