ประชุมสัญจรประจำเดือนมีนาคม 2566

 วันที่ 7-8 มีนาคม 2566 นางพัฒนา สืบเครือ ครู ศศช.บ้านน้ำต้ม ร่วมกับคณะครู ศศช.อำเภอปง ประชุมสัญจรประจำเดือนมีนาคม 2566 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและแจ้งข้อราชการเพื่อทราบและถือปฏิบัติ พร้อมทั้งร่วมกันพัฒนาปรับปรุง ศศช.ให้มีความสะอาด สวยงาม เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชน ณ ศศช.บ้านสะนามเหนือ หมู่ที่ 8 ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยาไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น