สอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

 วันที่ 4-5 มีนาคม 2566 นางพัฒนา สืบเครือ ครู ศศช.บ้านน้ำต้ม ร่วมเป็นคณะกรรมการคุมสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ของนักศึกษาการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ สนามสอบโรงเรียนปงรัชดาภิเษก ตำบลนาปรัง อำเภอปง จังหวัดพะเยาไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น