กิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชพะเยา

วันที่ 9 มีนาคม 2566 นางพัฒนา สืบเครือ ครู ศศช.บ้านน้ำต้ม ร่วมกับคณะครู ศศช.อำเภอปง  เข้าร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชพะเยา ซึ่ง กศน.อำเภอปงได้ให้บริการตัดผมชายฟรี และให้บริการข่าวสารข้อมูลด้านการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ณ ศศช.บ้านสะนามเหนือ หมู่ที่ 8 ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยาไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น