จัดกิจกรรมการเรียนการสอนการพบกลุ่มนักศึกษานอกระบบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 วันที่ 2 มีนาคม 2566 นางพัฒนา สืบเครือ ครู ศศช.บ้านน้ำต้ม จัดกิจกรรมการเรียนการสอนการพบกลุ่มนักศึกษานอกระบบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พร้อมทั้งชี้แจงการเตรียมความพร้อมในการสอบ และแจกตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 4-5 มีนาคม 2566 ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านปางค่าภูลังกานุสรณ์  มีนักศึกษา จำนวน 1 รายไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น