กิจกรรมกลุ่มสนใจ หลักสูตรการปักผ้าลายชาวเขา

 

วันที่ 30 มิถุนายน ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 นายรัฐวัฒ  นุธรรม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง มอบหมายให้ นางพัฒนา สืบเครือ ครู ศศช.บ้านน้ำต้ม จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง กลุ่มสนใจ หลักสูตรการปักผ้าลายชาวเขา ณ ศศช.บ้านน้ำต้ม หมู่ 5 ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 7 คนไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น