โครงการอบรมให้ความรู้โรคติดต่อและการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นายรัฐวัฒ  นุธรรม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง ได้มอบหมายให้นางพัฒนา สืบเครือ ครู ศศช.บ้านน้ำต้ม จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการอบรมให้ความรู้โรคติดต่อและการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ให้กับประชาชนในพื้นที่ ณ ศศช.บ้านน้ำต้ม หมู่ที่ 5 ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา มีผู้เข้าร่วมจำนวน 20 คน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น