กิจกรรมกลุ่มสนใจ การทำขนมไทย

 วันที่ 14 สิงหาคม 2564  นายรัฐวัฒ  นุธรรม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง มอบหมายให้ 

นางพัฒนา   สืบเครือ  ครู ศศช.บ้านน้ำต้ม จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง กลุ่มสนใจ 

หลักสูตรการทำขนมไทย ณ ศศช.บ้านน้ำต้ม  หมู่ 5 ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา  

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 10 คน
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น