กิจกรรมกลุ่มสนใจ การทำไม้กวาดดอกหญ้า


วันที่ 19-21 มีนาคม 2564 นายรัฐวัฒ  นุธรรม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง มอบหมายให้นางพัฒนา  สืบเครือ ครู ศศช.บ้านน้ำต้ม จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรการทำไม้กวาดดอกหญ้า ณ ศศช.บ้านน้ำต้ม หมู่ที่ 5 ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา มีผู้เข้าร่วมจำนวน 15 คน ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น