วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 นายรัฐวัฒ  นุธรรม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง มอบหมายให้นางพัฒนา สืบเครือ ครู ศศช.บ้านน้ำต้ม ร่วมกับผู้นำชุมชนจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนให้กับประชาชนบ้านน้ำต้มในด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีชนเผ่าเมี่ยน เนื่องในวันตรุษจีน ปี 2564 ซึ่งในการจัดกิจกรรมได้มีการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีความสำคัญของวันตรุษจีน ความเชื่อและสิ่งที่ควรปฏิบัติในวันขึ้นปีใหม่ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา มีผู้เข้าร่วมจำนวน 40 คน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น