กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

 วันที่ 13 มกราคา 2564 ครู ศศช.บ้านน้ำต้ม ได้รับมอบหมายจากนายรัฐวัฒ  นุธรรม ผู้อำนวยการกศน.อำเภอปง จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โดยนางพัฒนา สืบเครือ ครูศศช.บ้านน้ำต้ม ร่วมกับผู้นำชุมชนและประชาชนบ้านน้ำต้ม ร่วมกันทำแนวกันไฟ เพื่อป้องกันไฟป่าและการเผาวัชพืชที่อาจลุกลามเข้าสู่พื้นที่ป่าชุมชน ซึ่งเป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์ไม้ป่าต้นน้ำให้มีสภาพสมบูรณ์และเกิดความชุมชื้นตลอดทั้งปี โดยการทำกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากประชาชนบ้านน้ำต้มทุกหลังคาเรือน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น