ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัด

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 นางพัฒนา สืบเครือ ครู ศศช.บ้านน้ำต้ม พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปง ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัด ตามระเบียบกรมส่งเสริมการเรียนรู้ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับสถานศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2567 ณ หอประชุมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปง จังหวัดพะเยา 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น