โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานศึกษา กศน.อำเภอปง

วันที่ 27 มีนาคม 2566 นางพัฒนา สืบเครือ ครู ศศช.บ้านน้ำต้ม ร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานศึกษา กศน.อำเภอปง เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรและเพิ่มคุณภาพงานบริการให้มีมาตรฐานรวมทั้งช่วยพัฒนาจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปง จังหวัดพะเยาไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น