ประชุมประจำเดือนมีนาคม ประจำปี 2566

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 นางพัฒนา สืบเครือ ครู ศศช.บ้านน้ำต้ม พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร กศน.อำเภอปง เข้าร่วมประชุมประจำเดือนมีนาคม ประจำปี 2566 เพื่อชี้แจงการปฏิบัติห้วงเดือนที่ผ่านมา ติดตามผลการปฏิบัติงาน ร่วมกันวางแผนกิจกรรม/โครงการ แจ้งข้อราชการที่สำคัญ ณ หอประชุม กศน.อำเภอปง จังหวัดพะเยา โดยมีนายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง เป็นประธาน



ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น