เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร Good Teacher ด้านจัดการเรียนการสอนด้วย Google Classroom วันที่ 14 กันยายน 2563 ณ กศน.อำเภอปง
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น