ร่วมจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมบนพื้นที่สูง ปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมรักษ์ต้นน้ำ รักษ์ป่า พัฒนาสมดุลสิ่งแวดล้อมในชุมชน วันที่ 13 สิงหาคม 2563 ณ ป่าชุมชนบ้านน้ำต้ม หมู่ 5 ตำบลผาช้างน้อย

 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น